ozal.edu.tr Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite
ozal.edu.tr Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Kalite Politikası

                                                            KALİTE POLİTİKASI

 

   Malatya Turgut Özal Üniversitesi Kalite politikası ile;

  • Birimlerin; birlikte ve yüksek performansla çalışmalarını sağlayan yönetim ve organizasyon anlayışını içselleştirmeyi,
  • Misyonumuza, vizyonumuza, temel ve etik değerlerimize uygun “Kalite Güvence Sistemi” uygulamayı,
  • Kalite bilincini kurumsal düzeyde yaygınlaştırmayı,
  • Ulusal ve uluslararası düzeyde yüksek katma değer yaratan; yenilikçi ve işbirliğine dayalı eğitim, araştırma ve sosyal sorumluluk faaliyetlerini gerçekleştirmeyi,
  • İşbirliğine dayalı toplumsal değer yaratan projeler geliştirmeyi,
  • Sürekli iyileştirmeye ve paydaş memnuniyetine odaklanan bir organizasyon olmayı,
  • Toplumun tüm katmanlarına yönelik örgün, açık ve uzaktan öğrenme olanakları sunmayı,
  • Eğitim programlarının ulusal/uluslararası standartlarla uyumunu sağlamayı,

Yenilikçi, araştıran, sorgulayan, etkin iletişim becerilerine ve toplumsal duyarlılığa sahip bireyler yetiştirebilen bir araştırmacı ve eğitimci kadroya sahip olmayı

TR