ozal.edu.tr Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite
ozal.edu.tr Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Vizyon-Misyon

Misyon

Kişisel ve profesyonel standartlara ulaşmak için tam donanımlı, yeniliklere açık, tüm teknolojik gelişmelerin ışığında, kalite odaklı yapacağımız çalışmalarla tüm paydaşlarımızın güvenli ve huzurlu bir ortamda bulunmalarını ilke edinmekteyiz. Sürekli gelişen günümüz teknolojisi ışığında Üniversitemizi daha ileri taşımak en büyük hedefimizdir.

Vizyon

Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeydeki bireylere eğitim ve öğretim ortamının gerektirdiği tüm olanakları sınırsız, şeffaf, adil ve denetlenebilir bir hizmet sunmaktır. Ayrıca Dünyadaki teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek her zaman en uygun teknolojik alt yapıyı kullanmaktır.

TR