ozal.edu.tr Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite
ozal.edu.tr Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

EBYS Güncellenmesi Hakkında

Üniversitemiz bünyesinde kullandığımız Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) “Resmi Yazışma Yönetmeliği” kapsamında yapılan değişikliklerin uygulanabilmesi için güncellenmiştir. Güncel versiyon kullanılabilmesi için internet explorer tarayıcınızdan

https://ebdys.ozal.edu.tr/

adresine giderek yeniden yüklemeniz gerekmektedir.

TR